Styrelsen

Styrelse vald vid årsmöte 2017.09.16.

Ordförande
Anders Karlsson, 070-6997969

Kassör
Lars Bergman, 070-6220358

Ledamöter
Emilia Osei
Hannes Öckerman

Suppleanter
Sanna Barrineau
Felix Ho

 

Valberedning

Wolf Pedersen (sammankallande)
Rasmus Ornstein
Lina Sjölin