Avgifter

 

Avgiften för att spela/träna i Uppsala volleyboll delas upp i medlemsavgift och träningsavgift. Inbetalning av avgifter ska ske så snart lagets träningar har kommit igång under hösten och våren, men senast 31 oktober respektive 28 februari.

Betalning sker på plusgiro 73 02 97-9 eller Swish 1235883533. Ange ditt namn som meddelande vid inbetalningen.

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas en gång per år.

Ungdom (född 2004 eller senare): 250 kr (licens samt olycksfallsförsäkring ingår)

Senior: 450 kr (licens samt olycksfallsförsäkring ingår)

Senior motion: 300 kr

 

Träningsavgift

Träningsavgiften betalas en gång per termin.

Ungdom: 800kr/termin, 400kr/termin för grupper som tränar mindre än 2 ggr/vecka

Senior: 1500 kr/termin

Senior motion: 800kr/termin, 400kr/termin för grupper som tränar mindre än 2 ggr/vecka