Avgifter

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas en gång per år, och ser olika ut beroende på vilken medlemskategori du tillhör.

Ungdom t.o.m. 18 år: 250 kr (licens samt olycksfallsförsäkring ingår)

Senior, tävling: 450 kr (licens samt olycksfallsförsäkring ingår)

Senior, endast motion: 300 kr

Stödmedlem: 300 kr

 

Träningsavgift

Träningsavgiften gäller endast för aktiva medlemmar, och betalas en gång per termin.

Senior: 1350 kr

För ungdomskostnader, klicka här.

Betalningen sker på plusgiro 73 02 97-9 eller Swish 1235883533. Ange ditt namn som meddelande vid inbetalningen.