Styrelsen

Styrelse vald vid årsmöte 2022-09-12

Ordförande
Felix Ho, 076-2500678

Kassör
Lars Bergman, 070-6220358

Ledamöter
Pär Berkefelt
Lucas Wiik
Pia Lansåker
Petra Philipsson

Suppleanter
Linnéa Roos

 

Valberedning

Henrik Norrby (sammankallande)
Michael Jestin
Iman Kalmoni