Styrelsen

Styrelse vald vid årsmöte 2021-10-31

Ordförande
Anders Karlsson, 070-6997969

Kassör
Lars Bergman, 070-6220358

Ledamöter
Fredrik Nordström
Ingeborg Waernbaum
Felix Ho
Petra Philipsson

Suppleanter
Inger Salomonsson
Marina Blom

 

Valberedning

Henrik Norrby (sammankallande)
Rasmus Ornstein
Linnéa Roos