Säsongsschemat och schemaändringar

Se säsongsschemat nedan (uppdaterat 15 januari 2023). Observera att det fortfarande kommer ske avvikelser. Dessa kommer publiceras löpande.

Lagnamn skrivet i rött betyder ny träningstid för veckan (avvikelse). Fylld grön ruta betyder att vi är avbokade från tiden.

Säsongsschema v 3.1 2022-2023

v 5

v 6

v 7