Säsongsschemat och schemaändringar

Observera att det fortfarande kommer ske avvikelser. Dessa kommer publiceras löpande.

Lagnamn skrivet i rött betyder ny träningstid för veckan (avvikelse). Fylld grön ruta betyder att vi är avbokade från tiden.

Schema vecka 16-17 (april ut)