Nu är anmälan för flera av våra grupper öppen - klicka här!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
TILLSAMMANS ÄR VI UPPSALA VOLLEYBOLL
UVBS har årsmöte september 25, kl 18.00 på Fyrishov konferensrum K1
2023-09-07 21:46
Föredragningslista
 
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
 
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande;
f) beslut om val av ombud till ÖVBF-möten (och ev andra möten där föreningen har
rätt att representera med ombud).
 
 13. Övriga frågor.
 
Våra sponsorer
Följ oss
Stöd oss, handla via: